Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης, και οι γενικοί όροι συμμετοχής των βραβείων:

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στη διοργάνωση μπορούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες που τις προμηθεύουν. Επιπλέον, και ανά κατηγορία, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και εταιρείες που συνεργάζονται άμεσα και έμμεσα μαζί τους σε εξειδικευμένα έργα, π.χ. Στην κατηγορία Retail Campaign, μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα με συγκεκριμένη καμπάνια, η εταιρεία επικοινωνίας που τη δημιούργησε.

Χρονικό διάστημα: Στα RetailBusiness Awards 2023 μπορούν να συμμετέχουν έργα,  καμπάνιες, προγράμματα και γενικά ενέργειες  που έχουν λανσαριστεί από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το κάθε έργο μπορεί να συμμετέχει σε παραπάνω από μία κατηγορίες βράβευσης, εφόσον πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, σε ότι αφορά τα υποστηρικτικά υλικά που ζητούνται ανά συμμετοχή σε κάθε κατηγορία.

Η υποβολή των συμμετοχών γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον αρμόδιο συνεργάτη της εταιρείας που συμμετέχει και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των υλικών της συμμετοχής, βάσει των οποίων γίνεται και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την αρμόδια κριτική επιτροπή.

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή υποψηφιοτήτων ανά κατηγορία βραβείων. Τα βραβεία αναδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν της πρόκρισης των φακέλων υποψηφιοτήτων από την Οργανωτική Επιτροπή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες της αγοράς, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους του χώρου της έρευνας και εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του ελληνικού επιχειρείν ενώ ελεγκτικός φορέας θα είναι η DELOITTE, η οποία θα έχει την επίβλεψη της όλης διαδικασίας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.

Στις κατηγορίες που έχουν από 5 υποψηφιότητες και άνω, θα δοθούν 3 βραβεία: Gold, Silver, Bronze. Στις κατηγορίες βραβείων που συγκέντρωσαν 4 υποψηφιότητες, θα δοθούν 2 βραβεία. Στις κατηγορίες βραβείων που συγκέντρωσαν από 2 έως 3 υποψηφιότητες, θα δοθεί 1 βραβείο.

Αλλαγές σε υλικά που έχουν ήδη υποβληθεί δεν μπορούν να γίνουν, με την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

DIRECTION BUSINESS NETWORK, ως διοργανωτής, διατηρεί το δικαίωμα συγχώνευσης, τροποποίησης ή και ακύρωσης κατηγορίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υποβληθείσες συμμετοχές, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στους συμμετέχοντες. Οι διοργανωτές δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τους παραπάνω όρους ή ακόμα και να ακυρώσουν τη διαδικασία, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Το σύνολο του υλικού που έχει κατατεθεί στο πλαίσιο της υποβολής της κάθε συμμετοχής, μπορεί να αξιοποιηθεί από τη DIRECTION BUSINESS NETWORK για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα λάβει χώρα κατά την τελετή απονομής των Βραβείων, ενώ οι νικητές θα έχουν ήδη ενημερωθεί ατύπως από τη DIRECTION BUSINESS NETWORK.

Η υποβολή συμμετοχής στη διοργάνωση, αποτελεί ταυτόχρονα δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής, αλλά και κατανόησης του τρόπου αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και λειτουργίας της διοργάνωσης.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 20 Οκτωβρίου:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας στο link https://retailawards.gr/dilosi-symmetochis/
  • Να καταθέσετε το χρηματικό ποσό της υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που λάβατε με e-mail και να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο logistirio@direction.gr

Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο email: karampatsos@direction.grmpap@direction.gr