Για τις υποψηφιότητες στις κατηγορίες βράβευσης Retailer of the YearRetail Manager, η επιλογή των υποψηφιοτήτων γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή του θεσμού με κριτήριο την πορεία τους στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου την εκάστοτε χρονιά, τα οικονομικά τους μεγέθη, τις επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις, καθώς και τη γενικότερη εικόνα τους στον κλάδο.

Σημειώνεται πως τα βραβεία δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν επιχειρήσεις και στελέχη, που τιμήθηκαν με τις συγκεκριμένες διακρίσεις το 2021.

H κατηγορία Retail Franchisor αφορά στους δικαιοπάροχους. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία συμμετοχή συστήματος δικαιόχρησης ανά αλυσίδα λιανικής πώλησης. Βραβεύονται οι 3 επικρατέστερες αλυσίδες.

Δυνατότητα υποβολής πολλαπλών συμμετοχών υπάρχει στις κατηγορίες Social Media Retail Strategy, Retail Campaign, CSR Retail Strategy. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στην κατηγορία Social Media Retail Strategy υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη λιανεμπορική επιχείρηση σε συνεργασία (δυνητικά) με τον εξωτερικό συνεργάτη που την σχεδίασε και την υλοποίησε. Βραβεύονται οι 3 πρώτες στρατηγικές.
  • Στην κατηγορία Retail Campaign υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν τόσο από την υπεύθυνη εταιρεία επικοινωνίας όσο και από τη λιανεμπορική επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας έχει δημιουργηθεί η διαφημιστική εκστρατεία, η οποία θα πρέπει να έχει παρουσία σε περισσότερες από μία κατηγορίες μέσων. Βραβεύονται οι 3 πρώτες καμπάνιες.
  • Στην κατηγορία CSR Retail Strategy βραβεύεται η καλύτερη πρακτική ΕΚΕ λιανεμπορικής επιχείρησης μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει σχετική υποψηφιότητα. Παρέχεται η δυνατότητα κοινής υποβολής υποψηφιότητας με τον Προμηθευτή, αν υπήρξε τέτοιο πρόγραμμα. Βραβεύονται οι 3 πρώτες πρακτικές.

Στην κατηγορία OMNI RETAILER οι εταιρίες λιανεμπορίου υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην κατηγορία που δραστηριοποιούνται παραθέτοντας συνοπτικά το μοντέλο ολοκληρωμένης στρατηγικής customer experience με τις πρακτικές που ακολουθούν σε κάθε ένα από τα κανάλια προσέγγισης πελατών. Βραβεύονται οι 3 πρώτοι OMNI RETAILERS σε κάθε υποκατηγορία.

Στην κατηγορία RETAIL MALL & PARK δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εμπορικά κέντρα, σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους με στόχο να αναδείξουν τις ενέργειές τους στην αύξηση της επισκεψιμότητας, του customer experience αλλά και της ικανοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους τους.

Η κατηγορία Retail Store (σε όλες τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει), αφορά κατάστημα που αποτελεί μέρος αλυσίδας λιανικής πώλησης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές ανά κατηγορία. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συμμετοχής καταστήματος που έχει συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν στην διοργάνωση. Βραβεύονται τα καλύτερα 3 καταστήματα σε κάθε υποκατηγορία.

Στην κατηγορία LOYALTY REWARD CARDS/PROGRAMS οι εταιρίες λιανεμπορίου υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους παραθέτοντας τα στάδια του προγράμματος καθώς και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Βραβεύονται τα καλύτερα 3 προγράμματα.

Στην κατηγορία ERETAILERS υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους παραθέτοντας το menu επιλογών, τη διαδικασία «επίσκεψης» – πλοήγησης στο ηλεκτρονικό super market. Βραβεύονται  οι 3 καλύτερα ERETAILERS. 

Στην κατηγορία MARKETPLACES υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους οι πλατφόρμες, παραθέτοντας το Menu, την διαδικασία πλοήγησης, μετρήσεις αν υπάρχουν από τις αξιολογήσεις των επισκεπτών πελατών. Βραβεύεται το καλύτερο MARKET PLACE.

Στην κατηγορία ONLINE DELIVERY υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους οι εταιρίες με  αντίστοιχες πλατφόρμες παραθέτοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που η κάθε μια πιστεύει ότι διαθέτει. Βραβεύεται η καλύτερη πλατφόρμα.

Στην κατηγορία RETAILERS COVID FREE BEST PRACTICES οι εταιρίες λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως κλάδου, υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους παραθέτοντας τις δράσεις για την προστασία των εργαζόμενων, προμηθευτών και πελατών τους.

Στα βραβεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (FOOD, NON FOOD, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ & ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες εταιρίες επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ειδικό ερωτηματολόγιο, που αποστέλλεται στους Διευθυντές Αγορών αλυσίδων καταστημάτων (Σούπερ Μάρκετ αλλά και Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Ειδών) με στόχο την αξιολόγηση της συνεργασίας τους. Την ευθύνη διεξαγωγής (σχεδιασμός ερωτηματολογίου, επικοινωνία, συλλογή απαντήσεων και επεξεργασία αποτελεσμάτων) της έρευνας έχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην κατηγορία SUPPLIERS CSR CAMPAIGN οι εταιρίες των Προμηθευτών μπορούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες ανάλογα με τα προγράμματα – δράσεις ΕΚΕ είτε μόνες τους είτε με τον συνεργαζόμενο φορέα. Βραβεύονται οι 3 πρώτες πρακτικές.

Στις κατηγορίες SUPPLIERS: BRAND CAMPAIGN, BRAND SOCIAL CAMPAIGN καθώς και BRAND BTL ενέργειες,  οι εταιρίες των Προμηθευτών μπορούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες ανά κατηγορία, για να διεκδικήσουν ένα από τα 3 βραβεία κάθε κατηγορίας. Οι υποψηφιότητες μπορεί να υποβάλλονται και από κοινού με τον συνεργάτη που συνέβαλλε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αντίστοιχης ενέργειας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022

Οι διοργανωτές δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τους παραπάνω όρους ή ακόμα και να ακυρώσουν τη διαδικασία, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας.