ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

Σε κατηγορίες βραβείων που συγκέντρωσαν 5+ υποψηφιότητες θα δοθούν 3 βραβεία.

Σε κατηγορίες βραβείων που συγκέντρωσαν 4 υποψηφιότητες θα δοθούν 2 βραβεία.

Σε κατηγορίες βραβείων που συγκέντρωσαν από 2 έως 3 υποψηφιότητες θα δοθεί 1 βραβείο.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών τότε ισχύουν τα κάτωθι:

Αν 2 υποψηφιότητες ισοψηφούν στη 1η θέση σε κατηγορία βραβείων με 5+ υποψηφιότητες, τότε στις 2 πρώτες θα απονέμεται το 1ο βραβείο της κατηγορίας (Gold) και στην 3η εταιρεία, που θα έχει καταλάβει την 2η θέση, το 2ο βραβείο (silver). Δεν θα απονέμεται το 3ο βραβείο (bronze).

Αν 2 υποψηφιότητες ισοψηφούν στη 1η θέση σε κατηγορία βραβείων με 5+ υποψηφιότητες και επίσης αν 2 υποψηφιότητες ισοψηφούν στη 2η θέση σε κατηγορία βραβείων με 5 Plus υποψηφιότητες τότε στις 2 πρώτες θα απονέμεται το 1ο βραβείο της κατηγορίας (Gold) και στις 2 δεύτερες θα απονέμεται το 2ο βραβείο (silver).

Αν σε μια κατηγορία βραβείων με 5+ υποψηφιότητες, ισοψηφούν 2 υποψηφιότητες στην 2η θέση, τότε θα μοιράζονται το 2ο βραβείο (silver), η πρώτη υποψηφιότητα θα κερδίζει αυτοδίκαια το 1ο (Gold) και δεν θα απονέμεται 3ο βραβείο (bronze).

Για τις υποψηφιότητες στις κατηγορίες βράβευσης Retailer of the Year και Retail Manager η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή του θεσμού με κριτήριο την πορεία τους στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου την εκάστοτε χρονιά, τα οικονομικά τους μεγέθη, τις επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις, καθώς και τη γενικότερη εικόνα τους στον κλάδο. Σημειώνεται πως τα βραβεία δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν επιχειρήσεις και στελέχη, που τιμήθηκαν με τις συγκεκριμένες διακρίσεις το 2018.

H κατηγορία Retail Franchisor αφορά στους δικαιοπάροχους. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία συμμετοχή συστήματος δικαιόχρησης ανά αλυσίδα λιανικής πώλησης. Βραβεύονται οι 3 επικρατέστερες αλυσίδες.

Δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο (2) συμμετοχών υπάρχει στις κατηγορίες Social Media Retail Strategy, Retail Campaign, CSR Retail Strategy. Πιο συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία Social Media Retail Strategy υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη λιανεμπορική επιχείρηση σε συνεργασία (δυνητικά) με τον εξωτερικό συνεργάτη που την σχεδίασε και την υλοποίησε. Βραβεύονται οι 3 πρώτες στρατηγικές.
Στην κατηγορία Retail Campaign υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν τόσο από την υπεύθυνη εταιρεία επικοινωνίας όσο και από τη λιανεμπορική επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας έχει δημιουργηθεί η διαφημιστική εκστρατεία, η οποία θα πρέπει να έχει παρουσία σε περισσότερες από μία κατηγορίες μέσων. Βραβεύονται οι 3 πρώτες καμπάνιες.

Στην κατηγορία CSR Retail Strategy βραβεύεται η καλύτερη πρακτική ΕΚΕ λιανεμπορικής επιχείρησης μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει σχετική υποψηφιότητα. Παρέχεται η δυνατότητα κοινής υποβολής υποψηφιότητας με τον Προμηθευτή, αν υπήρξε τέτοιο πρόγραμμα. Βραβεύονται οι 3 πρώτες πρακτικές.
Στην νέα κατηγορία BEST OMNI RETAILER οι εταιρίες λιανεμπορίου υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην κατηγορία που δραστηριοποιούνται παραθέτοντας συνοπτικά το μοντέλο ολοκληρωμένης στρατηγικής customer experience με τις πρακτικές που ακολουθούν σε κάθε ένα από τα κανάλια προσέγγισης πελατών. Βραβεύεται 1 Νικητής από κάθε υποκατηγορία.

Στην κατηγορία RETAIL MALL & PARK δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εμπορικά κέντρα, σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους με στόχο να αναδείξουν τις ενέργειές τους στην αύξηση της επισκεψιμότητας, του customer experience αλλά και της ικανοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους τους.

Η κατηγορία Retail Store (σε όλες τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει), αφορά κατάστημα που αποτελεί μέρος αλυσίδας λιανικής πώλησης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές ανά κατηγορία. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συμμετοχής καταστήματος που έχει συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν στην διοργάνωση. Βραβεύονται τα καλύτερα 3 καταστήματα σε κάθε υποκατηγορία.

Στην κατηγορία LOYALTY REWARD CARDS/PROGRAMS οι εταιρίες λιανεμπορίου υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους παραθέτοντας τα στάδια του προγράμματος καθώς και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Βραβεύονται τα καλύτερα 3 προγράμματα.

Στη νέα κατηγορία BEST MOBILE APPS υποβάλλει η κάθε εταιρεία το δικό της application παραθέτοντας το πλαίσιο λειτουργίας, την ευκολία πρόσβασης, τη διαδραστικότητα, την ασφάλεια συναλλαγών, την αξιοπιστία εκτέλεσης παραγγελίας, τη δημιουργικότητα στο σχεδιαστικό μέρος. Βραβεύεται το καλύτερο MOBILE APP του κάθε κλάδου.

Στην κατηγορία E–SUPER MARKET οι εταιρίες Ηλεκτρονικού Σούπερ Μάρκετ υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους παραθέτοντας το menu επιλογών, τη διαδικασία «επίσκεψης» – πλοήγησης στο ηλεκτρονικό super market. Βραβεύουμε το καλύτερο E-SUPER MARKET.

Στην κατηγορία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (FOOD, NON FOOD, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ & ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες εταιρίες επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ειδικό ερωτηματολόγιο, που αποστέλλεται στους Διευθυντές Αγορών αλυσίδων καταστημάτων (Σούπερ Μάρκετ αλλά και Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Ειδών) με στόχο την αξιολόγηση της συνεργασίας τους. Την ευθύνη διεξαγωγής (σχεδιασμός ερωτηματολογίου, επικοινωνία, συλλογή απαντήσεων και επεξεργασία αποτελεσμάτων) της έρευνας έχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην κατηγορία SUPPLIERS’ CSR CAMPAIGN οι εταιρίες Εμπορίου & Βιομηχανίας μπορούν να υποβάλλουν όσες υποψηφιότητες επιθυμούν ανάλογα με τα προγράμματα – δράσεις ΕΚΕ είτε μόνη της είτε με τον συνεργαζόμενο φορέα. Βραβεύονται οι 3 πρώτες πρακτικές.

Στις κατηγορίες SUPPLIERS’ BRAND LAUNCH STRATEGY, BRAND CAMPAIGN, BRAND SOCIAL CAMPAIGN καθώς και BRAND BELOW–THE–LINE ενέργειες, οι εταιρίες Εμπορίου & Βιομηχανίας μπορούν να υποβάλλουν έως 2 υποψηφιότητες ανά κατηγορία, για να διεκδικήσουν ένα από τα 3 βραβεία κάθε κατηγορίας. Οι υποψηφιότητες μπορεί να υποβάλλονται και από κοινού με τον συνεργάτη που συνέβαλλε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αντίστοιχης ενέργειας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των βραβείων.

Οι διοργανωτές δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τους παραπάνω όρους ή ακόμα και να ακυρώσουν τη διαδικασία, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας.