Κατηγορίες Βραβεύσεων

Τα RETAILBUSINESS AWARDS παραμένουν για ακόμη μια χρονιά πιστά στο ραντεβού τους επιβραβεύοντας τις υγιείς δυνάμεις του ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας

RETAILER OF THE YEAR

Το πιο σημαντικό βραβείο της διοργάνωσης το οποίο αναδεικνύει την κορυφαία λιανεμπορική επιχείρηση της χρονιάς. Κριτήρια επιλογής είναι η συνολική της τοποθέτηση στην αγορά, η δυναμική ανάπτυξη, η υγεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η σχέση και η εικόνα της προς τον καταναλωτή καθώς και η γενικότερη πορεία της στον χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου.

RETAIL MANAGER

Νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας αναδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός Manager του ελληνικού λιανεμπορίου για το 2022, που ξεχώρισε αυτήν τη χρονιά, με κριτήρια την επιτυχημένη στρατηγική και τις αποφάσεις που πήρε προς όφελος της εταιρείας του.

RETAIL FRANCHISOR OF THE YEAR

Στη συγκεκριμένη κατηγορία επιβραβεύεται ο Retail Franchisor που έχει ξεχωρίσει την τρέχουσα χρονιά, με κριτήρια όπως το μέγεθος του δικτύου του, την ανάπτυξη που έχει καταγράψει την τρέχουσα χρονιά, το εύρος και βάθος γραμμής προϊόντων, το επίπεδο turn-key solutions, την πολιτική υποστήριξης σε θέματα διαφήμισης σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο, τη γεωγραφική κάλυψη που έχει επιτύχει και την καθιέρωση του brand του στην αγορά.

CSR RETAIL STRATEGY

Βράβευση της καλύτερης πρακτικής ΕΚΕ. Στόχος είναι να προβάλουμε, να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τα «best practices» όλων των εταιρειών του Λιανεμπορίου, που έχουν ήδη επενδύσει σε πρόγραμμα και καμπάνιες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

RETAIL CAMPAIGN

Διαφημιστική εκστρατεία σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπη και online διαφήμιση. Βραβεύεται η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια στον κλάδο, με γνώμονα την αποτελεσματικότητά της και τις εντυπώσεις που άφησε στο κοινό τη χρονιά που πέρασε.

SOCIAL MEDIA RETAIL STRATEGY

Στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβεύεται η καλύτερη εκστρατεία στα Social Media, με γνώμονα τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τα  αποτελέσματα και τις εντυπώσεις που άφησε στο κοινό τη χρονιά που πέρασε.

E-RETAILERS

Αφορά το σύνολο των e-shops, ανεξαρτήτως κατηγορίας και ανεξαρτήτως αν προέρχεται από Pure ή όχι Retailer. Θα αξιολογηθούν και θα επιβραβευτούν οι παράμετροι: καινοτομία, εύρος και βάθος κατηγοριών προϊόντων, προσφορές, ευκολία πλοήγησης, ευκολία στην διεκπεραίωση αγοράς, ευελιξία στον χρόνο & τόπο παράδοσης παραγγελίας, αξιοπιστία και βαθμός ασφάλειας στις αγορές.

MARKET PLACES

Αφορά τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής πώλησης διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων από διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με κριτήρια το εύρος και βάθος γραμμής προϊόντων, το πλήθος των ηλεκτρονικών καταστημάτων, την ευκολία πλοήγησης, τις παρεχόμενες προσφορές, την δυνατότητα πιστοποίησης αξιοπιστίας των συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

FOOD & GROCERY DELIVERY

Aφορά retailers ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίς φυσικά καταστήματα, που δραστηριοποιούνται στην διάθεση ειδών σούπερ μάρκετ (Tρόφιμα-FMCG) και βασίζονται σε μοντέλο αξιοποίησης dark stores και hubs για την κατοίκον  παράδοση σε γρήγορο χρόνο.

RETAILER LAST MILE STRATEGY

Εντάσσονται όλοι οι retailers σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών καθώς και την επιθυμία τους για άμεση παράδοση. Παρουσίαση των ενεργειών ή των συνεργειών ή των δικών τους υπηρεσιών σε συνάρτηση με την επάρκεια προϊόντων και την ευελιξία στο χρόνο παράδοσης αυτών.

LAST MILE DELIVERY – COURIERS

Αφορά εταιρείες ταχυμεταφορών που συνεργάζονται με retailers για την παράδοση στον τελικό καταναλωτή των προϊόντων που έχουν αγοραστεί/παραγγελθεί από τις αλυσίδες.

LOYALTY REWARD PROGRAMS

Η κατηγορία έχει στόχο την ανάδειξη των πιο δημιουργικών και αποτελεσματικών ως προς την αύξηση των πωλήσεων και δημοφιλών προγραμμάτων επιβράβευσης και πιστότητας όλων των Retailers.

PRIVATE LABEL

Η κατηγορία βραβείου έχει στόχο να επιβραβεύσει την ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό το βραβείο θα αναδείξει τα private labels με κριτήρια: Σύνολο κωδικών, Εύρος και Βάθος Γραμμής προϊόντων, Συσκευασία, Στήριξη των τοπικών παραγωγών, Σχέση τιμής – ποιότητας, Επικοινωνιακές ενέργειες προώθησης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

HR RETAIL STRATEGY

Στην κατηγορία βραβεύονται πρακτικές και ενέργειες λιανεμπόρων, που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση του καλύτερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος, την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση του και την ανάπτυξη κουλτούρας διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

RETAIL RISING STAR

Στην κατηγορία βραβεύονται λιανεμπορικές επιχειρήσεις που έχουν κάνει την είσοδο τους τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας νέα concepts και καταγράφοντας δυναμική πορεία ανάπτυξης.

RETAILERS MARKETING TEAMS OF THE YEAR

Στην κατηγορία βραβεύονται ομάδες marketing που έχουν ξεχωρίσει χάρη στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση δημιουργικών και αποτελεσματικών στρατηγικών marketing, που έχουν συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης.

RETAIL MALL & PARK

Βράβευση του πιο λειτουργικού, εύκολα προσβάσιμου, με ποικιλία καταστημάτων πολλών κατηγοριών, φιλικό στο περιβάλλον, customer experience, καθώς και η ανάδειξή του ως προορισμός. Σημαντικό κριτήριο, ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του retail, στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων καταστημάτων και θέσεων απασχόλησης, όπως επίσης η ανάδειξη καλών πρακτικών στο χώρο του Real Estate.

RETAIL LOGISTICS PROJECT

Στην εποχή του customer service όπου ο πελάτης ζητά πληρότητα προϊόντων στο ράφι και οι retailers πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα αποθέματά τους, τα logistics αποτελούν έναν καθοριστικό τομέα στο λιανεμπόριο. Πολλές λιανεμπορικές αλυσίδες ενστερνίζονται ότι ο ανταγωνισμός πλέον κρίνεται  σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας εφάμιλλα με το brand και ως εκ τούτου οι Retailers επενδύουν σημαντικά στα logistics. Μέσα από τη συγκεκριμένη κατηγορία στόχος είναι να αναδειχθούν τα «best practices» και οι καινοτόμες πρωτοβουλίες στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα υποψήφια projects πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί στην πράξη με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πυλώνες αξιολόγησης κάθε Project: Καινοτομία, περιβαλλοντική ευαισθησία, κυκλική οικονομία, συνεισφορά στην αύξηση της κερδοφορίας, κοινωνική συνεισφορά και δυνατότητα εφαρμογής και από άλλες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με το ILME (Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος), το οποίο συμμετέχει ως νέο μέλος της Κ.Ε.Α. των RBA.

OMNI RETAILERS

Στόχος είναι η ανάδειξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης των καταναλωτών-πελατών των εταιρειών στις αντίστοιχες κατηγορίες αλυσίδων που δραστηριοποιούνται. Η υποβολή υποψηφιότητας θα πρέπει να παρουσιάζει περιεκτικά την Omni Channel στρατηγική και κυρίως τις πρακτικές για το customer experience & satisfaction σε όλο το εύρος, που ορίζεται από: φυσικά καταστήματα, e-commerce, web portals, mobile applications, chat boxes applications, social media, call centers.

BEST RETAILERS' MOBILE APPS

Βραβεύονται τα καλύτερα mobile applications με κριτήρια αξιολόγησης την καινοτομία, το design & την αισθητική, τη λειτουργικότητα, το συνολικό user experience και την επίδραση στους συνολικούς επικοινωνιακούς στόχους της εταιρείας.

RETAIL STORES

Βράβευση των καλύτερων καταστημάτων με βάση την απήχηση, την απόδοση, την τοποθεσία, τον σχεδιασμό, την γκάμα και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης που προσφέρουν στους επισκέπτες σε κάθε επίπεδο του αγοραστικού ταξιδιού.

 • SUPER MARKET
 • CASH & CARRY
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
 • ΕΣΤΙΑΣΗ
 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 • TELECOMS
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • GAS STATIONS
 • PET STORES
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
 • ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • CONVENIENCE
 • ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • VAPOR STORES

BEST DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION

Στόχος της νέας κατηγορίας βραβείου είναι η ανάδειξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας κυρίως στις λειτουργίες του εμπορικού τμήματος και τις συνέργειες που επιτυγχάνονται τόσο με τα άλλα τμήματα μιας επιχείρησης καθώς και τη διασύνδεση  με τους πελάτες. Ποια αποτελέσματα και ποιες θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων συμβαίνουν καθώς και ποια η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στους πελάτες της επιχείρησης. Συμμετοχή στην κατηγορία μπορούν να δηλώσουν Retailers και Suppliers καθώς και εταιρείες που δημιουργούν ή υλοποιούν συστήματα CRM, Customer Interaction Management, Data analytics κλπ.

SUPPLIERS’ CSR CAMPAIGN

Στόχος είναι να προβάλουμε, να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τα «best practices» όλων των προμηθευτών που ανήκουν στο Εμπόριο και στη Βιομηχανία, που έχουν ήδη επενδύσει σε πρόγραμμα και καμπάνιες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

SUPPLIERS’ BRAND CAMPAIGN

Βράβευση διαφημιστικής εκστρατείας προμηθευτών σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπη και on line διαφήμιση, αποκλειστικά για το/τα brands που επιθυμεί να αναδείξει. Βραβεύονται οι καλύτερες διαφημιστικές καμπάνιες στον κλάδο, με γνώμονα τους στόχους, την στρατηγική, την αποτελεσματικότητά τους και τις εντυπώσεις που άφησαν στο κοινό τη χρονιά που πέρασε.

SUPPLIERS’ BRAND SOCIAL MEDIA CAMPAIGN

Στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβεύεται η καλύτερη εκστρατεία στα Social Media, με γνώμονα τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τα  αποτελέσματα και τις εντυπώσεις που άφησε στο κοινό τη χρονιά που πέρασε.

SUPPLIERS' BRAND ACTIVATION

Βράβευση των καλύτερων στρατηγικών και πρακτικών σε 360ο ενέργειες, με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα, την καινοτομία και το art design. Η σπουδαιότητα αυτών των ενεργειών αποτυπώνεται μέσω της αύξησης των πωλήσεων και της ενίσχυσης του Brand awareness για τα προβαλλόμενα προϊόντα.

SUPPLIERS' BEST LAUNCH

Στόχος είναι η ανάδειξη των πιο επιτυχημένων στρατηγικών και η εφαρμογή τους σε όλο το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Οι παράμετροι που εξετάζονται είναι η Επικοινωνιακή Στρατηγική & Τακτικές ενέργειες και οι ενέργειες στο Trade με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά της μάρκας.

SUPPLIER MARKETING TEAMS OF THE YEAR

Η κατηγορία έχει στόχο να επιβραβεύσει τις ομάδες που έχουν διαπρέψει στην ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ για την ανάδειξη του αντίστοιχου και παράλληλα έχουν πετύχει τους απαιτητικούς επικοινωνιακούς στόχους. Αυτό το βραβείο επίσης θα αποτελέσει διάκριση των ομάδων που έχουν συνεργαστεί στενά και υπό δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να προσφέρουν βιώσιμη, επιχειρηματική ανάπτυξη, αποδεικνύοντας έτσι γιατί το μάρκετινγκ είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία.

BEST SUPPLIERS' PRODUCT PACKAGING

Βράβευση του προϊόντος που διακρίνεται για την καινοτόμο συσκευασία του, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και καταδεικνύουν τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Σημαντικός παράγων είναι επίσης το awareness του brand προς τον τελικό καταναλωτή και τα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν σε μία ανταγωνιστική αγορά. Συμμετέχουν και εταιρείες που συνεργάστηκαν ή ανέλαβαν την υλοποίηση και την παραγωγή των νέων συσκευασιών.

HR SUPPLIER STRATEGY

Αφορά στην επιθυμία κάθε Οργανισμού να μεγεθύνει το εργατικό δυναμικό στηριζόμενο στις εξής παραμέτρους: στη δέσμευση των εργαζομένων, στην αναζήτηση νέων ταλέντων, στην εκπαίδευση των εργαζομένων, στη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση των εργαζομένων και τη διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων. Παράλληλα, επενδύουν στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα βραβεία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» στις κατηγορίες FOOD & DRINK, NON-FOOD, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ΛΕΥΚΕΣ/ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: αναδεικνύονται μέσω ερευνητικής διαδικασίας σε συνεργασία με το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και εταιρία ερευνών μέλος του ΣΕΔΕΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης, Καθηγητής Μάρκετινγκ. Για τη διενέργεια της έρευνας, αποστέλλεται ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο στους Διευθυντές Αγορών των αλυσίδων καταστημάτων. Το πλαίσιο των ερωτήσεων, αφορά το σύνολο των ποιοτικών χαρακτηριστικών που διέπει όλο το εύρος συνεργασίας πελάτη-προμηθευτή. Οι απαντήσεις είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ