Restart Retail

Τα RETAILBUSINESS AWARDS παραμένουν για ακόμη μια χρονιά πιστά στο ραντεβού τους επιβραβεύοντας τις υγιείς δυνάμεις του ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας

Κατηγορίες βραβεύσεων

#RBA #RestartRetail
RETAILER OF THE YEAR

Το πιο σημαντικό βραβείο της διοργάνωσης το οποίο αναδεικνύει την κορυφαία λιανεμπορική επιχείρηση της χρονιάς. Κριτήρια επιλογής είναι η συνολική της τοποθέτηση στην αγορά, η δυναμική ανάπτυξης, η υγεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η σχέση και η εικόνα της προς τον καταναλωτή καθώς και η γενικότερη πορεία της στον χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου.

RETAIL MANAGER

Νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας αναδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός Manager του ελληνικού λιανεμπορίου για το 2020, που ξεχώρισε αυτήν τη χρονιά, με κριτήρια την επιτυχημένη στρατηγική και τις αποφάσεις που πήρε προς όφελος της εταιρείας του.

RETAIL INVESTMENT

Νικητής αυτής της κατηγορίας θα αναδειχθεί ο Retailer που αποδεδειγμένα και με μετρούμενα αποτελέσματα πραγματοποίησε επένδυση με στόχο την διεύρυνση του δικτύου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ

RETAIL DEAL

Νικητής αυτής της κατηγορίας θα αναδειχθεί το αποτέλεσμα της συμφωνίας εξαγοράς ή συγχώνευσης με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχήματος αλλά και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

RETAIL FRANCHISOR OF THE YEAR

Πολλές λιανεμπορικές αλυσίδες επενδύουν σε συστήματα δικαιοπαροχής (franchice) και τα σχετικά concepts συνεχώς βελτιώνονται και γίνονται πιο αποδοτικά. Στην συγκεκριμένη κατηγορία επιβραβεύεται ο Retail Franchisor, που έχει ξεχωρίσει την τρέχουσα χρονιά με κριτήρια όπως το μέγεθος του δικτύου του, η ανάπτυξη που έχει καταγράψει την τρέχουσα χρονιά, η δυναμική των σημάτων, εύρος και βάθος γραμμής προϊόντων, επίπεδο turn-key solutions, πολιτική υποστήριξης σε θέματα διαφήμισης σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο, η γεωγραφική κάλυψη που έχει επιτύχει και η καθιέρωση του brand στην αγορά.

CSR RETAIL STRATEGY

Βράβευση της καλύτερης πρακτικής ΕΚΕ. Σε μια εποχή όπου το περιβάλλον διαρκώς μεταβάλλεται και οι αντιλήψεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μοιάζουν να αλλάζουν σε σχεδόν καθημερινή βάση, κρίνουμε ότι ο ρόλος των εταιρειών του κλάδου είναι πολύ σημαντικός. Στόχος είναι να προβάλουμε, να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τα «best practices» όλων των εταιρειών του Λιανεμπορίου, που έχουν ήδη επενδύσει σε πρόγραμμα και καμπάνιες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Παρουσίαση executive summary της / των δράσεων με καταγραφή του σκοπού, των τακτικών ενεργειών και των αποτελεσμάτων.

RETAIL CAMPAIGN

Διαφημιστική εκστρατεία σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπη και on line διαφήμιση. Βραβεύεται η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια στον κλάδο, με γνώμονα την αποτελεσματικότητά της και τις εντυπώσεις που άφησε στο κοινό τη χρονιά που πέρασε. Παρουσίαση του advertising brief, της εφαρμογής του καθώς και των μετρήσιμων (ποσοτικών ή / ποιοτικών αν υπάρχουν) αποτελεσμάτων.

SOCIAL MEDIA RETAIL STRATEGY

Καθώς τα Social Media γίνονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τόσο κομμάτι της καθημερινότητας των καταναλωτών, όσο και πολύτιμο όπλο ενημέρωσης, προβολής και επικοινωνίας για τους Retailers, στην συγκεκριμένη κατηγορία βραβεύεται η καλύτερη εκστρατεία στον κλάδο, με γνώμονα τα αποτελέσματα και τις εντυπώσεις που άφησε στο κοινό τη χρονιά που πέρασε. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις για τις καμπάνιες τους στα Κοινωνικά Δίκτυα.

BEST OMNI RETAILER

Συνολική Physical & Digital παρουσία

 • SUPER MARKET / CASH & CARRY
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
 • ΕΣΤΙΑΣΗ
 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 • GAS STATIONS
 • ENTERTAINMENT
 • TELECOMS
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

   Στόχος είναι η ανάδειξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης των καταναλωτών-πελατών των εταιριών, στις αντίστοιχες κατηγορίες αλυσίδων που δραστηριοποιούνται, ώστε να τους παρέχουν μια ενιαία εμπειρία & ικανοποίηση τόσο στις offline όσο και στις online αγορές μέσω ενεργειών Marketing, Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών.

   Η υποβολή υποψηφιότητας θα πρέπει να παρουσιάζει περιεκτικά την Omni Channel στρατηγική και κυρίως τις πρακτικές για το customer experience & satisfaction σε όλο το εύρος που ορίζεται από:

   Φυσικά Καταστήματα, E-Commerce, Web portals, Mobile applications, Chat boxes applications, Social media, Call centers.

   E-RETAILERS New

   Αφορά το σύνολο των e-shops, ανεξαρτήτως κατηγορίας και ανεξαρτήτως αν προέρχεται από Pure ή όχι Retailer. Θα αξιολογηθούν και θα επιβραβευτούν οι παράμετροι: καινοτομίας, εύρος και βάθος κατηγοριών προϊόντων, προσφορές, ευκολία πλοήγησης, ευκολία στην διεκπεραίωση αγοράς, ευελιξία στον χρόνο & τόπος παράδοσης παραγγελίας, αξιοπιστία και βαθμός ασφάλειας στις αγορές.

   MARKET PLACES New

   Αφορά τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής πώλησης διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων από διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με κριτήρια το εύρος και βάθος γραμμής προϊόντων, το πλήθος των ηλεκτρονικών καταστημάτων, την ευκολία πλοήγησης, τις παρεχόμενες προσφορές, την δυνατότητα πιστοποίησης αξιοπιστίας των συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

   LOYALTY REWARD CARDS/PROGRAMS

   Κατηγορία με στόχο την ανάδειξη των πιο «έξυπνων», αποτελεσματικών ως προς την αύξηση των πωλήσεων και δημοφιλών καρτών όλων των Retailers.

   BEST MOBILE APPS

   Βραβεύονται τα ολοκληρωμένα mobile applications με κριτήρια αξιολόγησης την καινοτομία, το design & την αισθητική, τη λειτουργικότητα , το συνολικό user experience και την επίδραση στους συνολικούς επικοινωνιακούς στόχους της εταιρείας.

   • SUPER MARKET / CASH & CARRY
   • ΕΝΔΥΣΗ–ΥΠΟΔΗΣΗ
   • ΕΣΤΙΑΣΗ
   • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
   • GAS STATIONS
   • TELECOMS
   • FOOD DELIVERY
   • MALLS
   • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
   • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
   RETAIL STORES
   • RETAIL STORE SUPER MARKET / CASH & CARRY

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων στο εγχώριο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση αποτελούν η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την εξυπηρέτηση του πελάτη, η προσβασιμότητα στο σημείο, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο εσωτερικός σχεδιασμός για το «ταξίδι» του καταναλωτή.

   • RETAIL STORE CASH & CARRY

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων στο εγχώριο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση αποτελούν η προσβασιμότητα στο σημείο, το εύρος γραμμών & βάθος προϊόντων, η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την εξυπηρέτηση του πελάτη, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

   • RETAIL STORE ΕΣΤΙΑΣΗ

    (COFFEE STORES) – (BAKERY) – (FAST FOOD)
    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων, από κάθε υποκατηγορία, στην αγορά της εστίασης που παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός τομέας της εγχώριας αγοράς του λιανεμπορίου, με βασικά κριτήρια επιλογής το design, η λειτουργικότητα, η τοποθεσία, το επίπεδο υπηρεσιών αλλά και η σημασία του σημείου για τις οικονομικές επιδόσεις της νικήτριας αλυσίδας

   • RETAIL STORE ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων. Η συγκεκριμένη διάκριση αφορά τα κορυφαία σε εξυπηρέτηση, απόδοση και συνολική εικόνα καταστήματα, στον εξαιρετικά σημαντικό για την εγχώρια αγορά του λιανικού εμπορίου τομέα των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών, στον οποίο κυριαρχούν τα έξυπνα τεχνολογικά και καινοτόμα σημεία πώλησης.

   • BANK RETAIL STORE

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων σε θέματα τεχνολογίας & ψηφιοποίησης, φιλικά καινοτόμων, λειτουργικών, εύκολα προσβάσιμων, με στόχο την ταχύτατη εξυπηρέτηση πελατών και την πολλαπλή παροχή-πρόσβαση σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

   • RETAIL STORES ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της ένδυσης και υπόδησης με κριτήρια βράβευσης το design, την τοποθεσία, το επίπεδο παροχής καινοτομικών και προηγμένων τεχνολογικά υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την σημασία του σημείου για τις οικονομικές επιδόσεις της νικήτριας αλυσίδας.

   • RETAIL STORE TELECOMS

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων με κριτήρια το εύρος γραμμών προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, το επίπεδο digitalized παρεχόμενων υπηρεσιών και ενημέρωσης, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών και επίπεδο customer satisfaction (αν υπάρχουν στοιχεία ακόμα και από εσωτερικές αξιολογήσεις)

   • RETAIL STORE ENTERTAINMENT

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων ως προς το εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών, ποικιλία τρόπου διασκέδασης- ψυχαγωγίας, εύρος ηλικιακών ομάδων, αισθητική, την προσβασιμότητά τους, βαθμός customer satisfaction.

   • RETAIL STORE ΕΝΕΡΓΕΙΑ

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων ως προς το design, τη λειτουργικότητά τους, την προσβασιμότητά τους, με καινοτομίες στην εξυπηρέτηση πελατών, μεγάλο εύρος παρεχόμενων πρόσθετων υπηρεσιών, φιλικών στο περιβάλλον και με υψηλό βαθμό customer satisfaction.

   • RETAIL STORE ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

    Βράβευση των 3 καλύτερων καταστημάτων ως προς το design, τη λειτουργικότητά τους, την προσβασιμότητά τους, τη δημιουργικότητα, καινοτομίες στην εξυπηρέτηση πελατών και με υψηλό βαθμό customer satisfaction.

   RETAIL MALL & PARK

   Βράβευση του πιο λειτουργικού, εύκολα προσβάσιμου, με ποικιλία καταστημάτων πολλών κατηγοριών, φιλικό στο περιβάλλον, customer experience καθώς και η ανάδειξή του ως προορισμός. Σημαντικό κριτήριο, ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του retail, στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων καταστημάτων και θέσεων απασχόλησης, όπως επίσης η ανάδειξη Καλών Πρακτικών στο χώρο του Real Estate.

   RETAIL LOGISTICS

   Στην εποχή του customer service όπου ο πελάτης ζητά πληρότητα προϊόντων στο ράφι και οι retailers πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα αποθέματά τους, τα logistics αποτελούν έναν καθοριστικό τομέα στο λιανεμπόριο. Πολλές λιανεμπορικές αλυσίδες ενστερνίζονται ότι ο ανταγωνισμός πλέον κρίνεται σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας εφάμιλλα με το brand και ως εκ τούτου οι Retailers επενδύουν σημαντικά στα logistics. Στην κατηγορία “RETAIL LOGISTICS”, επιβραβεύεται ο Retailer που διακρίθηκε το 2020 για τις πρωτοβουλίες και το έργο του στα logistics καθώς και το πώς αυτό συνέβαλλε στην συνολική ανάπτυξη και στις βέλτιστες αποδόσεις της αλυσίδας. Μέσα από τη συγκεκριμένη κατηγορία στόχος είναι να αναδειχθούν τα «best practices» και οι καινοτόμες πρωτοβουλίες στα έργα στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

   ON LINE DELIVERY / LAST-MILE DELIVERY New

   Μέσα από την υγειονομική κρίση αναδείχθηκαν αδυναμίες αλλά και ευκαιρίες ως προς τους χρόνους παράδοσης και την εξυπηρέτηση του πελάτη-καταναλωτή. Η νέα κατηγορία θα βραβεύσει την πλατφόρμα με τον πιο αποτελεσματικό, δημιουργικό, φιλικό, αξιόπιστο τρόπο εξυπηρέτησης του καταναλωτή και πελάτη των Retailers.

   RETAILERS COVID FREE BEST PRACTICES New

   Θα αξιολογηθούν οι δράσεις του συνόλου των Retailers που υλοποιήθηκαν για την προστασία των εργαζόμενων, προμηθευτών καθώς και των πελατών τους.

   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

   Τα βραβεία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» στις κατηγορίες FOOD & DRINK, NON-FOOD, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ΛΕΥΚΕΣ/ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: αναδεικνύονται μέσω ερευνητικής διαδικασίας σε συνεργασία με το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και εταιρία ερευνών μέλος του ΣΕΔΕΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης, Καθηγητής Μάρκετινγκ. Για τη διενέργεια της έρευνας, αποστέλλεται ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο στους Διευθυντές Αγορών των αλυσίδων καταστημάτων. Το πλαίσιο των ερωτήσεων, αφορά το σύνολο των ποιοτικών χαρακτηριστικών που διέπει όλο το εύρος συνεργασίας πελάτη-προμηθευτή. Οι απαντήσεις είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ.

   SUPPLIERS’ CSR CAMPAIGN

   Βράβευση των 3 καλύτερων πρακτικών ΕΚΕ ως αναγνώριση της σπουδαιότητας του ρόλου των Εταιριών ιδιαίτερα στην περίοδο κρίσης που διανύουμε. Στόχος είναι να προβάλουμε, να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τα «best practices» όλων των Προμηθευτών που ανήκουν στο Εμπόριο & στη Βιομηχανία, που έχουν ήδη επενδύσει σε πρόγραμμα και καμπάνιες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

   SUPPLIERS’ BRAND CAMPAIGN

   Βράβευση Διαφημιστικής εκστρατείας Προμηθευτών σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπη και on line διαφήμιση, αποκλειστικά για το/τα brands που επιθυμεί να αναδείξει. Βραβεύονται οι 3 καλύτερες διαφημιστικές καμπάνιες στον κλάδο, με γνώμονα τους στόχους, την στρατηγική, την αποτελεσματικότητά τους και τις εντυπώσεις που άφησαν στο κοινό τη χρονιά που πέρασε.

   SUPPLIERS’ BRAND SOCIAL MEDIA CAMPAIGN

   Καθώς τα Social Media γίνονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τόσο κομμάτι της καθημερινότητας των καταναλωτών, όσο και πολύτιμο όπλο ενημέρωσης, προβολής και επικοινωνίας για όλα τα brands, στην συγκεκριμένη κατηγορία βραβεύονται οι 3 καλύτερες εκστρατείες που αφορούν brands, με γνώμονα τα αποτελέσματα (reach, engagement κλπ) και τις εντυπώσεις που άφησαν στο κοινό τη χρονιά που πέρασε. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τις εταιρίες Προμηθευτών για τις καμπάνιες των μαρκών τους στα Κοινωνικά Δίκτυα.

   SUPPLIERS’ BRAND BELOW-THE-LINE (BTL) ACTIVITY

   Βράβευση των 3 καλύτερων στρατηγικών & πρακτικών σε BTL ενέργειες με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα, την καινοτομία και το art design. Η σπουδαιότητα αυτών των ενεργειών αποτυπώνεται μέσω της αύξησης των πωλήσεων και της ενίσχυσης του Brand awareness για τα προβαλλόμενα προϊόντα.

   SUPPLIERS’ BRAND LAUNCH STRATEGY

   Βράβευση της συνολικής στρατηγικής marketing & πωλήσεων για το λανσάρισμα νέου προϊόντος. Στόχος είναι η ανάδειξη των πιο επιτυχημένων στρατηγικών και η εφαρμογή τους σε όλο το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Οι παράμετροι που εξετάζονται είναι η Επικοινωνιακή Στρατηγική & Τακτικές ενέργειες και οι ενέργειες στο Trade με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Μάρκας. Βραβεύονται οι 3 καλύτερες στρατηγικές ανεξαρτήτως κατηγορίας, με γνώμονα τους στόχους και την αποτελεσματικότητά τους.

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ