23

Κάθε εταιρεία που επιθυμεί να συμμετάσχει στα RETAILBUSINESS AWARDS δηλώνει την υποψηφιότητά της συμπληρώνοντας την αίτηση στην αντίστοιχη κατηγορία βραβείου και αποδεχόμενη τους όρους συμμετοχής, την αποστέλλει στον διοργανωτή μαζί με τα απαραίτητα υλικά. Η υποψηφιότητα αξιολογείται από τα μέλη της Επιτροπής των RETAILBUSINESS AWARDS, τα οποία καταλήγουν στη Shortlist των εταιρειών που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο για το βραβείο της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής:
1. Η εγκυρότητα της ψηφοφορίας εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή της KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., η οποία αποτελεί τον Ελεγκτικό φορέα της διοργάνωσης.
2. Στην ψηφοφορία δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι των ΜΜΕ που καλύπτουν τον κλάδο του Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας και οι Αναγνώστες – Συνδρομητές των περιοδικών της DIRECTION BUSINESS NETWORK.
3. Διαδικασία για την επιλογή των Shortlist υποψηφιοτήτων:
Η υποβολή υποψηφιότητας στην πρώτη φάση του διαγωνισμού είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στη Shortlist και στην τελική φάση ανέρχεται σε κόστος που διαφέρει ανά κατηγορία και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η εξασφάλιση ατομικών προσκλήσεων για τη βραδιά απονομής των βραβείων.
4. H τιμολόγηση του ποσού συμμετοχής γίνεται με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων της Shortlist, η αποπληρωμή του οποίου πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τελετής Απονομής.
5. Κατηγορία βράβευσης που δεν θα συγκεντρώσει ικανό αριθμό συμμετοχών, δεν θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της διοργάνωσης.

Το κόστος συμμετοχής είναι 400 ευρώ και συμπεριλαμβάνονται τέσσερις ατομικές προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων στις κατηγορίες:

  • Retail Store Super Market
  • Retail Store Εστίαση
  • Retail Coffee Store
  • Retail Store Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη
  • Retail Store Sportswear

Το κόστος συμμετοχής είναι 300 ευρώ και συμπεριλαμβάνονται τρεις ατομικές προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων στις κατηγορίες:

  • Retail Franchisor of the Year
  • E-Commerce Mobile App
  • Retailer Mobile App
  • E-Retailer

Το κόστος συμμετοχής είναι 250 ευρώ και συμπεριλαμβάνονται δύο ατομικές προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων στις κατηγορίες:

  • Retail Campaign
  • CSR Retail Strategy
  • Social Media Retail Strategy
Direction Business Network
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 77.12.400
Fax: 210 77.85.097
E-mail: info@direction.gr
Στείλτε μας email