ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τις υποψηφιότητες στις κατηγορίες βράβευσης Retailer of the Year και Retail Manager, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή του θεσμού, με κριτήριο την πορεία τους στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου την εκάστοτε χρονιά, τα οικονομικά τους μεγέθη, τις επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις, καθώς και τη γενικότερη εικόνα τους στον κλάδο. Σημειώνεται πως τα βραβεία δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν επιχειρήσεις και στελέχη που τιμήθηκαν με τις συγκεκριμένες διακρίσεις το 2017.

H κατηγορία Retail Franchisor αφορά τους δικαιοπάροχους. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία συμμετοχή συστήματος δικαιόχρησης ανά αλυσίδα λιανικής πώλησης. Βραβεύονται οι 3 επικρατέστερες αλυσίδες.

Δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο (2) συμμετοχών υπάρχει στις κατηγορίες Social Media Retail Strategy, Retail Campaign, CSR Retail Strategy. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στην κατηγορία Social Media Retail Strategy υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη λιανεμπορική επιχείρηση σε συνεργασία (δυνητικά) με τον εξωτερικό συνεργάτη που τη σχεδίασε και την υλοποίησε. Βραβεύονται οι 3 πρώτες στρατηγικές.
  • Στην κατηγορία Retail Campaign υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν τόσο από την υπεύθυνη εταιρεία επικοινωνίας όσο και από τη λιανεμπορική επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας έχει δημιουργηθεί η διαφημιστική εκστρατεία, η οποία θα πρέπει να έχει παρουσία σε περισσότερες από μία κατηγορίες μέσων. Βραβεύονται οι 3 πρώτες καμπάνιες.
  • Στην κατηγορία CSR Retail Strategy βραβεύεται η καλύτερη πρακτική ΕΚΕ λιανεμπορικής επιχείρησης μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει σχετική υποψηφιότητα. Παρέχεται η δυνατότητα κοινής υποβολής υποψηφιότητας με τον προμηθευτή, αν υπήρξε τέτοιο πρόγραμμα. Βραβεύονται οι 3 πρώτες πρακτικές.

Στη νέα κατηγορία Omni Retailer, οι εταιρείες λιανεμπορίου υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην κατηγορία που δραστηριοποιούνται παραθέτοντας συνοπτικά το μοντέλο ολοκληρωμένης στρατηγικής customer experience με τις πρακτικές που ακολουθούν σε καθένα από τα κανάλια προσέγγισης πελατών.

Στην κατηγορία Retail Mall & Park δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εμπορικά κέντρα, σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, με στόχο να αναδείξουν τις ενέργειές τους στην αύξηση της επισκεψιμότητας, του customer experience αλλά και της ικανοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους τους.

Η κατηγορία Retail Store (σε όλες τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει) αφορά κατάστημα που αποτελεί μέρος αλυσίδας λιανικής πώλησης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές ανά κατηγορία. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συμμετοχής καταστήματος που έχει συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν στη διοργάνωση. Βραβεύονται τα καλύτερα 3 καταστήματα σε κάθε υποκατηγορία.

Στην κατηγορία Loyalty Reward Cards/Programs οι εταιρείες λιανεμπορίου υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους παραθέτοντας τα στάδια του προγράμματος καθώς και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα.

Στην κατηγορία Retail Logistics Award, επιβραβεύεται ο Retailer που διακρίθηκε το 2018 για τις πρωτοβουλίες και το έργο του στα logistics καθώς και το πώς αυτό συνέβαλλε στην συνολική ανάπτυξη και στις βέλτιστες αποδόσεις της αλυσίδας. Μέσα από τη συγκεκριμένη κατηγορία στόχος είναι να αναδειχθούν τα «best practices» και οι καινοτόμες πρωτοβουλίες στα έργα στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην κατηγορία (Online) E–Super Market οι εταιρείες ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους παραθέτοντας το menu επιλογών, τη διαδικασία «επίσκεψης» – πλοήγησης στο ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ.

Στα βραβεία Προμηθευτές της Χρονιάς (Food, Non Food, Τεχνολογία, Λευκές & Μαύρες Συσκευές) δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες εταιρείες επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ειδικό ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται στους Διευθυντές Αγορών αλυσίδων καταστημάτων (Σούπερ Μάρκετ αλλά και Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Ειδών), με στόχο την αξιολόγηση της συνεργασίας τους. Την ευθύνη διεξαγωγής (σχεδιασμός ερωτηματολογίου, επικοινωνία, συλλογή απαντήσεων και επεξεργασία αποτελεσμάτων) της έρευνας έχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην κατηγορία Supplier’s CSR Campaign οι εταιρείες των προμηθευτών μπορούν να υποβάλουν μία υποψηφιότητα ανάλογα με το πρόγραμμα-δράση ΕΚΕ, είτε μόνες τους είτε με τον συνεργαζόμενο φορέα. Βραβεύονται οι 3 πρώτες πρακτικές.

Στις κατηγορίες Supplier’s: Brand Campaign, Brand Social Campaign καθώς και Brand BTL ενέργειες, οι εταιρείες των προμηθευτών μπορούν να υποβάλλουν μία υποψηφιότητα ανά κατηγορία. Οι υποψηφιότητες μπορεί να υποβάλλονται και από κοινού με το συνεργάτη που συνέβαλε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αντίστοιχης ενέργειας. Βραβεύονται οι 3 πρώτες υποψηφιότητες ανά κατηγορία.

Ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί στις κατηγορίες που θα συγκεντρώσουν έως 4 υποψηφιότητες. Στις κατηγορίες που οι υποψηφιότητες θα υπερβούν τις 5, θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές.

Οι διοργανωτές δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τους παραπάνω όρους ή ακόμα και να ακυρώσουν τη διαδικασία, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των βραβείων, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019.

Direction Business Network
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 77.12.400
Fax: 210 77.85.097
E-mail: info@direction.gr
Στείλτε μας email