Για τις υποψηφιότητες στις κατηγορίες βράβευσης Retailer of the Year και Retail Manager η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή του θεσμού με κριτήριο την πορεία τους στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου την εκάστοτε χρονιά, τα οικονομικά τους μεγέθη, τις επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις, καθώς και τη γενικότερη εικόνα τους στον κλάδο. Σημειώνεται πως τα βραβεία δεν μπορούν να διεκδικήσουν επιχειρήσεις και στελέχη, που έχουν τιμηθεί με τις συγκεκριμένες διακρίσεις σε κάποια από τις δύο τελευταίες διοργανώσεις.

H κατηγορία Retail Franchisor αφορά στους δικαιοπάροχους. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία συμμετοχή συστήματος δικαιόχρησης ανά αλυσίδα λιανικής πώλησης.

Δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο συμμετοχών υπάρχει στις κατηγορίες Social Media Retail Strategy, Retail Campaign, CSR Retail Strategy. Πιο συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία Social Media Retail Strategy υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη λιανεμπορική επιχείρηση.

Στην κατηγορία Retail Campaign υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν τόσο από την υπεύθυνη εταιρεία επικοινωνίας όσο και από τη λιανεμπορική επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας έχει δημιουργηθεί η διαφημιστική εκστρατεία, η οποία θα πρέπει να έχει παρουσία σε περισσότερες από μία κατηγορίες μέσων.

Στην κατηγορία CSR Retail Strategy βραβεύεται η καλύτερη πρακτική ΕΚΕ λιανεμπορικής επιχείρησης μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει σχετική υποψηφιότητα.

Στην κατηγορία e-retailer συμμετέχουν καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία διαθέτουν και φυσική retail παρουσία με τη μορφή είτε καταστημάτων είτε σημείων παραλαβής. Στην κατηγορία Retailer Mobile Αpp μπορούν να συμμετέχουν εφαρμογές λιανεμπορικών επιχειρήσεων, ενώ στην κατηγορία E-Commerce Mobile App μπορούν να λάβουν μέρος εφαρμογές για κινητές συσκευές που αφορούν στον χώρο του e-commerce και συνεργάζονται με λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Στις τρεις αυτές συγκεκριμένες κατηγορίες, λόγω της δυναμικής φύσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της συνεχής ανανέωσης και εξέλιξης των εφαρμογών και των διαδικτυακών τόπων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι βραβευθείσες υποψηφιότητες προηγούμενων διοργάνωσεων, εάν έχει υπάρξει η σημαντική ανανέωση, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους.

Στην κατηγορία RETAIL MALL & PARK δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εμπορικά κέντρα, σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους με στόχο να αναδείξουν τις ενέργειές τους στην αύξηση της επισκεψιμότητας, του customer experience αλλά και της ικανοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους τους.

Στην κατηγορία P.O.P. STAR OF THE YEAR δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου Τομέα οι οποίες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς έκαναν χρήση συστημάτων P.O.P. είτε σε κλειστούς είτε σε ανοιχτούς χώρους για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η κατηγορία Retail Store (σε όλες τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει), αφορά ανεξάρτητο κατάστημα ή κατάστημα που αποτελεί μέρος αλυσίδας λιανικής πώλησης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές ανά κατηγορία. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συμμετοχής καταστήματος που έχει συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν στην διοργάνωση, αρκεί να πληροί τα κριτήρια της πλήρους ανακαίνισης.

Στην κατηγορία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (FOOD, NON – FOOD, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ & ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες εταιρίες επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ειδικό ερωτηματολόγιο, που αποστέλλεται στους Διευθυντές Αγορών αλυσίδων καταστημάτων (Σούπερ Μάρκετ αλλά και Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Ειδών) με στόχο την αξιολόγηση της συνεργασίας τους. Την ευθύνη διεξαγωγής (σχεδιασμός ερωτηματολογίου, επικοινωνία, συλλογή απαντήσεων και επεξεργασία αποτελεσμάτων) της έρευνας έχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018.

Οι διοργανωτές δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τους παραπάνω όρους ή ακόμα και να ακυρώσουν τη διαδικασία, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας.

*Από τη διοργάνωση του 2015 δικαίωμα συμμετοχής σε κατηγορίες του θεσμού έχουν και νικητές προηγούμενων ετών, αρκεί να μην έχουν βραβευθεί στις δύο τελευταίες διοργανώσεις.

Direction Business Network
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι,
Τηλ: 210 77.12.400, Fax: 210 77.85.097
E-mail: info@direction.gr
Στείλτε μας email