ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΒηταρι της Αγάπης

 

Προσφέροντας γινόμαστε καλύτεροι!

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, εδώ και 78 χρόνια έχει ξεχωρίσει στη συνείδηση τόσο των πελατών όσο και των συνεργατών της, ως μία αξιόπιστη επιλογή. H Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της ΑΒ και υπογραμμίζει κάθε στρατηγική που ακολουθεί. Το «ΑΒηταρι της αγάπης» αποτελεί τη νέα πλατφόρμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΒ Βασιλόπουλος, στην οποία αποκρυσταλλώνονται οι αξίες και το όραμα της εταιρείας, καθώς και η αστείρευτη διάθεση προσφοράς, που βρίσκεται στο DNA των ανθρώπων της. Η πρωτοβουλία αυτή ενοποιεί, μέσα από κάθε γράμμα της ΑΒήτου, το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία και δίνει μια ενιαία, διακριτή ταυτότητα στις ενέργειές της.

 

 

Το «ΑΒητάρι» αποτελεί μια οικεία εικόνα και ταυτόχρονα συνδέεται άμεσα με το brand name της εταιρείας. Συμβολικά, η περιεκτικότητα του ελληνικού αλφαβήτου και ταυτόχρονα η δεξαμενή λέξεων και εννοιών που προσφέρει η ελληνική γλώσσα, αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο για την αποτύπωση των αρχών που διέπουν την εταιρική υπευθυνότητα της ΑΒ, αλλά και ένα ευέλικτο μέσο για να συνδεθούν διαφορετικές ενέργειες με ξεχωριστό περιεχόμενο. Σήμερα, το «ΑΒητάρι της αγάπης» περιλαμβάνει δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας για τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη και για τη φροντίδα των παιδιών. Μόνο το 2016 2,4 εκατ. € δόθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω κοινωνικών ομάδων. Αντίστοιχα, περιλαμβάνει και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο το 2016 στα κέντρα ανακύκλωσης της ΑΒ ανακυκλώθηκαν 2,7 εκατ. συσκευασίες.

 

Ε=εθελοντισμός | Τ=Τρόφιμα Αγάπης |Σ=Συνάνθρωπος | Π=Περιβάλλον |Α=Ανακύκλωση

 

Όμως το ΑΒητάρι της αγάπης δεν τελειώνει εδώ. Ολοένα και περισσότερες δράσεις ενσωματώνονται σε έναν κώδικα προσφοράς που δεν τελειώνει. Η ΑΒ Βασιλόπουλος, εδώ και σχεδόν 8 δεκαετίες, δείχνει στην πράξη το σεβασμό της προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Το «ΑΒηταρι της αγάπης» είναι η δέσμευση για τη συνέχεια, είναι η ευθύνη για τη διάρκεια, είναι η αγάπη που καθοδηγεί κάθε δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος.

 

 

Direction Business Network
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 77.12.400
Fax: 210 77.85.097
E-mail: info@direction.gr
Στείλτε μας email