ΔΗΛΩΣΤΕ ON LINE ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Για τα βραβεία Retailer of the Year και Retail Manager η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Κριτική Επιτροπή του θεσμού με κριτήριο την πορεία τους στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου την εκάστοτε χρονιά, τα οικονομικά τους μεγέθη, τις επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις, καθώς και τη γενικότερη εικόνα τους στον κλάδο. Σημειώνεται πως τα βραβεία δεν μπορούν να διεκδικήσουν επιχειρήσεις και στελέχη, που έχουν τιμηθεί με τις συγκεκριμένες διακρίσεις σε κάποια από τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις.

Η κατηγορία Retail Store (σε όλες τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει), αφορά ανεξάρτητο κατάστημα ή κατάστημα που αποτελεί μέρος αλυσίδας λιανικής πώλησης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές ανά κατηγορία. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συμμετοχής καταστήματος που έχει συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν στην διοργάνωση, αρκεί να πληροί τα κριτήρια της πλήρους ανακαίνισης.

Δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο συμμετοχών υπάρχει και στις κατηγορίες Retail Campaign, CSR Retail Strategy και Social Media Retail Strategy.

Στην κατηγορία CSR Retail Strategy βραβεύεται η καλύτερη πρακτική ΕΚΕ λιανεμπορικής επιχείρησης μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει σχετική υποψηφιότητα.

H κατηγορία Retail Franchisor αφορά στους δικαιοπάροχους. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία συμμετοχή συστήματος δικαιόχρησης ανά αλυσίδα λιανικής πώλησης.

Στην κατηγορία Social Media Retail Strategy υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη λιανεμπορική επιχείρηση.

Στην κατηγορία Retailer Mobile Αpp μπορούν να συμμετέχουν εφαρμογές λιανεμπορικών επιχειρήσεων, ενώ στην κατηγορία E-Commerce Mobile App μπορούν να λάβουν μέρος εφαρμογές για κινητές συσκευές που αφορούν στον χώρο του e-commerce και συνεργάζονται με λιανεμπορικές επιχειρήσεις.

Στην κατηγορία P.O.P. STARS δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου Τομέα οι οποίες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς έκαναν χρήση συστημάτων P.O.P. είτε σε κλειστούς είτε σε ανοιχτούς χώρους για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Στην κατηγορία MALL & PARK δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εμπορικά κέντρα , σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους με στόχο να αναδείξουν τις ενέργειές τους στην αύξηση της επισκεψιμότητας , του customer experience αλλά και της ικανοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους τους.

Στην κατηγορία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (FOOD, NON FOOD, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ & ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρίες που τροφοδοτούν είτε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είτε τις αντίστοιχες με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και επιθυμούν να αποτυπωθεί η ποιότητα της συνεργασίας τους με τους retailers.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018.

Οι διοργανωτές δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τους παραπάνω όρους ή ακόμα και να ακυρώσουν τη διαδικασία, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας.

*Από τη διοργάνωση του 2015 δικαίωμα συμμετοχής σε κατηγορίες του θεσμού έχουν και νικητές προηγούμενων ετών, αρκεί να μην έχουν βραβευθεί στις δύο τελευταίες διοργανώσεις.