ΟΡΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To περιοδικό RETAILBUSINESS, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), διοργανώνει κάθε χρόνο τα βραβεία για την ανάδειξη του Retailer of the Year και του Retail Manager. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα κατάθεσης ενός μόνο ψηφοδελτίου, ενώ έγκυρα θα θεωρούνται μόνο τα ψηφοδέλτια που θα φέρουν ευκρινώς την σφραγίδα της εταιρείας ή τα στοιχεία του έκαστου ψηφοφόρου. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα έως και τριών ψήφων ανά κατηγορία.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν οι συνδρομητές των εκδόσεων της DIRECTION BUSINESS NETWORK (RETAILBUSINESS, ADBUSINESS, CSR REVIEW και RETAILTODAY, BUSINESSTODAY, COM.TODAY και CSR WEEK), αρμόδιοι επιχειρηματικοί και οικονομικοί συντάκτες, τα μέλη της ΕΣΕΕ και τα μέλη του ΣΕΛΠΕ.
 2. Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να ψηφίσει την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, η ψήφος του στη συγκεκριμένη κατηγορία θα θεωρείται άκυρη. Για τον λόγο αυτό, τα ψηφοδέλτια θα φέρουν ευκρινώς τη σφραγίδα της εταιρείας στην οποία απασχολείται το συγκεκριμένο στέλεχος ή τα προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, στις κατηγορίες Retail Campaign και Social Media Retail Strategy, εταιρείες επικοινωνίας δεν δύνανται να ψηφίσουν συμμετοχές πελατών τους. Φωτοτυπίες των ψηφοδελτίων ή έντυπα άλλης μορφής δεν θα γίνονται δεκτά.
 3. Επιτρέπεται η υποβολή ενός μόνο ψηφοδελτίου ανά ψηφοφόρο. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι ψήφοι για τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί τα ειδικά αριθμημένα ψηφοδέλτια, τα οποία ταχυδρομούνται μέσα στον ειδικό απαντητικό φάκελο του διαγωνισμού.
 4. Η κατηγορία Retail Store (σε όλες τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει), αφορά ανεξάρτητο κατάστημα ή κατάστημα που αποτελεί μέρος αλυσίδας λιανικής πώλησης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές ανά κατηγορία. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συμμετοχής καταστήματος που έχει συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν στην διοργάνωση, αρκεί να πληροί τα κριτήρια της πλήρους ανακαίνισης.
 5. Δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο συμμετοχών υπάρχει και στις κατηγορίες Retail Campaign, CSR Retail Strategy και Social Media Retail Strategy.
 6. Για τα βραβεία Retailer of the Year και Retail Manager η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Ο.Ε. του θεσμού με κριτήριο την πορεία τους στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου την εκάστοτε χρονιά, τα οικονομικά τους μεγέθη, τις επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις, καθώς και τη γενικότερη εικόνα τους στον κλάδο. Σημειώνεται πως τα βραβεία δεν μπορούν να διεκδικήσουν επιχειρήσεις και στελέχη, που έχουν τιμηθεί με τις συγκεκριμένες διακρίσεις σε κάποια από τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις.
 7. Σε όλες τις κατηγορίες η ψηφοφορία αφορά επιχειρήσεις – αλυσίδες λιανικής πώλησης (supermarkets, αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ένδυσης , εστίασης κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση βιομηχανικές επιχειρήσεις.
 8. Στην κατηγορία Retail Campaign υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν τόσο από την υπεύθυνη εταιρεία επικοινωνίας όσο και από τη λιανεμπορική επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας έχει δημιουργηθεί η διαφημιστική εκστρατεία, η οποία θα πρέπει να έχει παρουσία σε περισσότερες από μια κατηγορίες μέσων.
 9. Στην κατηγορία e-retailer συμμετέχουν καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία διαθέτουν και φυσική retail παρουσία με τη μορφή είτε καταστημάτων είτε σημείων παραλαβής.
 10. Στην κατηγορία CSR Retail Strategy βραβεύεται η καλύτερη πρακτική ΕΚΕ λιανεμπορικής επιχείρησης μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει σχετική υποψηφιότητα.
 11. H κατηγορία Retail Franchisor αφορά στους δικαιοπάροχους. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις συμμετοχές συστημάτων δικαιόχρησης ανά αλυσίδα λιανικής πώλησης.
 12. Στην κατηγορία Social Media Retail Strategy υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη λιανεμπορική επιχείρηση.
 13. Στην κατηγορία Retailer Mobile Αpp μπορούν να συμμετέχουν εφαρμογές λιανεμπορικών επιχειρήσεων, ενώ στην κατηγορία E-Commerce Mobile App μπορούν να λάβουν μέρος εφαρμογές για κινητές συσκευές που αφορούν στον χώρο του e-commerce και συνεργάζονται με λιανεμπορικές επιχειρήσεις.
 14. Με την αποστολή των ψηφοδελτίων στον ελεγκτικό φορέα, οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία συναινούν στην επεξεργασία των ψήφων που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο από τον διοργανωτή του διαγωνισμού ή φορείς εξουσιοδοτημένους από αυτόν.
 15. Έγκυρα θα θεωρούνται τα αριθμημένα ψηφοδέλτια που θα αποσταλούν μέσα στον ειδικό απαντητικό φάκελο μέχρι 30/12/2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).
 16. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017 και θα δημοσιευθούν σε επόμενο τεύχος του περιοδικού RETAILBUSINESS.
 17. Οι διοργανωτές δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τους παραπάνω όρους ή ακόμα και να ακυρώσουν την ψηφοφορία, αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην ψηφοφορία δεν συμμετέχουν στελέχη, εργαζόμενοι ή έχοντες σχέση μισθωτής εργασίας με τις εταιρείες DIRECTION BUSINESS NETWORK και KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

 

 

*Από τη διοργάνωση του 2015 δικαίωμα συμμετοχής σε κατηγορίες του θεσμού έχουν και νικητές προηγούμενων ετών, αρκεί να μην έχουν βραβευθεί στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις.

Direction Business Network
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι,
τηλ. 210 77.12.400, fax 210 77.85.097
e-mail. info@direction.gr
ISO9001